PhDr. Helena Havlíková
 


Profesionální praxe v oblasti médií

 

 

 

 


2003–31. března 2010, Český rozhlas, Praha
Odborný pracovník pro legislativu a mediální regulaci

§     Náplň práce viz dále

 

2004–2008 NEWTON Media, a.s., Praha

Mediální analytička

§     Zpracovávání mediálních analýz, manažerských produktů apod.

 

2001–2002, Hubert H. Humphrey Fellowship Program, USA

(Columbia, MO; Washington, DC; Las Vegas, NV; Los Angeles, CA)

Absolvent

§     Studium žurnalistiky, managementu, řízení, komunikace a elektronických médií na Univerzitě Missouri, Columbia, MO

§     Přednášky, prezentace a proslovy v rámci univerzitních přednášek a seminářů, workshopů a Toastmasters International zaměřené zejména na elektronická media v ČR, management a kulturu

§     Dlouhodobá a krátkodobá praxe – National Association of Broadcasters, National Public Radio, Federal Communications Commission ad.

§     Hubert H. Humphrey workshopy a nadnárodní týmové projekty

 

1997-2002, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Praha

Vedoucí Úřadu Rady

§     Koncepce a metodologie práce Úřadu Rady

§     Tisková mluvčí Rady včetně tvorby webových stránek Rady

§     Management a řízení Úřadu Rady

§     Koncepce rozvoje duálního rozhlasového a televizního vysílání v ČR
v rámci kompetencí Úřadu Rady

§     Zastupování Rady v EPRA (Evropská platforma regulačních orgánů) a při dalších mezinárodních aktivitách Rady

§     Organizace akcí Rady

 

1993-1997, Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, Praha

Vedoucí licenčního odboru Úřadu Rady    

§         Koncepce a metodologie procesu licencování soukromých provozovatelů vysílání při vzniku duálního vysílání v ČR

§         Vytvoření  a řízení licenčního odboru

 

1992–1993, Česká televize, Praha

Cizojazyčný referent Odboru výzkumu ČT

§         Rešerše ruského, polského a německého tisku v oboru médií

 

1990-1992, Národní divadlo v Praze

Dramaturg opery                         

§         Plánování a příprava repertoáru ve spolupráci se šéfem opery

§         Vytváření a zpracování veškerých tiskových materiálů opery ND

§         Tisková mluvčí opery a vztahy s veřejností, včetně zahraničních

§         Organizace a zajištění přípravy operních inscenací v kompetenci dramaturga

 

1987-1990, Divadelní ústav, Praha

Vedoucí hudebně-dramatického odboru

§         Publikační a dokumentační činnost v oblasti opery a operních divadel v ČR


Další profesionální působení

 

§         Operní a kulturní publicistka od roku 1980

§         Redaktorka v nakladatelstvích, tištěných a elektronických médiích

§         Ředitelka festivalu OPERA, největšího operního festivalu v ČR (1999 – 2001)

§         Členka operní poroty ceny Thálie, vyhlašované Hereckou asociací (1998 – nyní)

§         Umělecko-produkční koordinátorka za ČR mezinárodního hudebního festivalu Festival – Praha – Evropa (1991 – 1994) pod patronací Rady Evropy

§         Ředitelka prvního kompletního uvedení oper Bohuslava Martinů (1990)


Publikační činnost


§        
Sadie, Stanley, ed.:  New Grove Dictionary of Opera. 4 svazky. The Macmillan Press Limited, Londýn 1992 – 94. (přispěvatelka)

§         Hostomská,  Anna, Havlíková, Helena a další: Průvodce operou. 8. a další vydání, Svoboda, Praha 1995.

§         Regler-Bellinger, Brigitte a další:  Velká encyklopedie Opera. Dodatky k českému vydání Helena Havlíková a Jitka Ludvová. Mladá fronta, Praha 1996.

§         Havlíková, Helena:  Katalog české hudebně-dramatické tvorby. Dilia, Praha 1983. Též anglická, německá a ruská verze.

§         Dalhaus, Karl, ed.: Pipers Opernenzyklopädie. 8 svazků, Piper GmbH, Mnichov, Curych 1986-1997. (přispěvatelka)

§         Stovky článků o opeře a médiích v českých i zahraničních novinách, časopisech (zejména Lidové noviny, Harmonie, Hudební rozhledy, Svět a divadlo, Czech Music, Opéra International, Opera), stovky pořadů v rozhlase, vystoupení v rámci mezinárodních a národních konferencí, workshopů, seminářů, tiskových konferencí


Reference


viz dále


Jazyky
 

 
PC, IT


Řidičský průkaz


Vzdělání

 

angličtina, ruština

pasivně italština, němčina, francouzština

 

Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint, PhotoShop, FrontPage, Access ad. – vše na vysoké uživatelské úrovni

 A1, B

 
PhDr., Divadelní věda, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Státní závěrečná zkouška, Divadelní a hudební věda, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Studium viz též výše: Profesionální praxe 2001 – 2002 Hubert H. Humphrey Fellowship Program

 

Hlavní náplň práce v Českém rozhlasu

 

è     Průběžná analýza legislativního vývoje, postavení, principů a fungování médií veřejné služby  v ČR i zahraničí, zejména Evropské unii, s dopadem na Český rozhlas; optimalizace pozice Českého rozhlasu v legislativním rámci elektronických médií.

è     Poskytování stanovisek, zpracování připomínek a legislativních návrhů k zákonům v oblasti médií (zákon o Českém rozhlasu, zákon o České televizi,  zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon o elektronických komunikacích, zákon o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon o reklamě, autorský zákon) pro parlament, ministerstva a další relevantní instituce a organizace.

è     Analýzy a aplikace platných právních předpisů v praxi rozhlasového vysílání a vysílání Českého rozhlasu, sledování a analýzy judikátů, rozhodovací praxe regulátorů  (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Český telekomunikační úřad), jiných vládních subjektů pro média (Národní koordinační skupina pro digitální vysílání), činnosti dalších mediálních organizací a institucí i médií.

è     Vytváření dalších podkladů a stanovisek Českého rozhlasu předkládaných Parlamentu ČR (koncepce a podíl na zpracování Výročních zpráv o činnosti Českého rozhlasu), regulačním orgánům v oblasti vysílání, příslušným ministerstvům (Ministerstvo kultury, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra) a úřadům (Úřad pro ochranu osobních údajů), kompetentním institucím, médiím i veřejnosti; vyhodnocování a analýzy materiálů poskytnutých Českému rozhlasu těmito subjekty.

è     Zpracování zásadních norem (Kodex, Statut)a specifických smluv vyplývajících ze zákona o Českém rozhlasu, jejich novelizace, interpretace a aplikace.

è     Ve spolupráci s úsekem techniky Českého rozhlasu právní a další aspekty nových technologií pro šíření programů Českého rozhlasu (strategie digitálního vysílání a strategie T-DAB), analogového vysílání i šíření v kabelových rozvodech.

è     Prezentace Českého rozhlasu a české mediální legislativy ve Výboru výboru pro právní a veřejné záležitosti EBU, v rámci WorldDMB Fora a dalších zahraničních mediálních organizacích, konzultace právní a veřejno-právní problematiky s členskými organizacemi v rámci EBU a dalšími zahraničními subjekty, jejichž činnost se vztahuje k rozhlasové a mediální problematice.

è     Interní koordinace stanovisek a materiálů Českého rozhlasu po odborné, formální a organizační stránce, včetně návrhu řešení nedostatků, externí koordinace se zainteresovanými subjekty (Česká televize, operátoři kabelových sítí, oborové asociace).

è     Zpracování analytických a dalších materiálů v oblasti legislativní, programové, ekonomické, technické a externí komunikace.

  

Reference

 

Reference o odbornosti a rozsahu působení v Českém rozhlasu zejména první místopředsedkyně senátu PaeDr. Alena Gajdůšková, předseda senátního výboru pro územní správu Ivo Bárek, právníci senátní legislativy, poslanci Výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a tělovýchovu a Stálé komise pro sdělovací prostředky PSP, pracovníci managementu a právníci ČT, Jane Vizard a Werner Rumphorst – EBU (Evropská vysílací unie), náměstkové MK JUDr. Petra Smolíková Ing. Jaromír Talíř a legislativní právníci MK, ředitel odboru elektronických komunikací MPO Ing. Karel Staněk a legislativní právníci MPO, člen Rady ČTÚ, dříve poslanec Ing. Milan Šimonovský a další.

Reference o mediálních analýzách zejména Ing. Petr Herian, člen dozorčí rady NEWTON Media, a.s.

Reference o publicistické činnosti zejména Antonín Matzner – dramaturg Pražského jara, Jana Machalická – Lidové noviny, Hana Jarolímková – Hudební rozhledy, Luboš Stehlík – Harmonie, Ivan Ruml – Český rozhlas 3 Vltava, Miroslav Pudlák – Hudební informační středisko, ředitelé všech divadel v ČR se stálým operním souborem a další.

 

 

e-mail: helena.havlikova@czechopera.cz